3. Seguimento

3. Seguimento

Desde - Hasta: 01/04/2014 - Actualmente

Realizamos un seguemiento continuado da evolución de tódolos nosos/as doentes, de ese modo podemos adaptar os obxectivos terapéuticos ás novas situacións e necesidades individuais, á evolución da patoloxía e a calquera outra circunstancia que poida surxir ao largo do curso da enfermidade.