Certificaciones

Entidade declarada de Utilidade Pública por Orde do 16 de decembro de 2015 da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia,  Administracións Públicas e Xustiza (DOG do 29 de decembro de 2015)


Inscrita no Rexistro Central de Asociacións da Comunidade Autónoma de Galicia, co nº 4.410 na sección primeira (Xunta de Galicia. Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza)


 

Inscrita no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais co nº E-5.857 (Xunta de Galicia. Consellería de Traballo e Benestar)


 

Inscrita no Rexistro de Entidades de Acción Voluntaria de Galicia co nº Ou-594 (Xunta de Galicia. Consellería de Traballo e Benestar)

 

Inscrita no Rexistro Municipal de Asociacións da Coruña (REMAC) co nº 237 (Concello da Coruña. Área de Emprego e Empresa)

 

Inscrita no Rexistro de Centros, Servizos e Establecementos Sanitarios da Comunidade Autónoma de Galicia co nº C-15-002832 (Xunta de Galicia. Consellería de Sanidade)

 

Membro do Consello Asesor do Paciente 2013 (Xunta de Galicia. Consellería de Sanidade (SERGAS)

      Imprimir